Aşk ve Gurur

Aşk ve Gurur

Jane Austen

Language:

Pages: 252

ISBN: 2:00294235

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Aşk ve Gurur, taşralı bir beyfendinin kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır. Gerçi Jane Austen bu iki karakteri birbirlerinin tuzağına düşmüş kişiler gibi sunar, ama "ilk izlenim"i tersine çevirmekte gecikmez: Soyluluk ve servetten kaynaklanan "gurur" ile elizabeth'in ailesinin soylu olmayışı karşısında beslediği "önyargı", Darcy'yi mesafeli davranmak zorunda bırakır. Elizabeth'in davranışında da hem özsaygının uyandırdığı "gurur", hem de Darcy'nin züppeliği karşısındaki "önyargı" etkili olur. Zeki ve coşkulu Elizabeth yalnızca Austen'ın en çok sevdiği kadın kahramanı değil, aynı zaman bütün İngiliz edebiyatının en çok ilgi uyandıran kadın roman kişiliklerinden biridir. Sıradan insanların günlük yaşamlarını işleyerek romana ilk kez belirgin bir modern nitelik kazandıran Austen'ın en sevilen romanlarından biri olan Aşk ve gurur'u, Nihal Yeğinobalı'nın yetkin Türkçesiyle sunuyoruz.

Coriolanus (HarperPerennial Classics)

Das Herz der Finsternis / Heart of Darkness - Zweisprachige Ausgabe (Deutsch-Englisch)

The Last Man

Brighton Rock (Penguin Classics Deluxe Edition)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en yakın dostu, onun evlenmeye niyeti olmadığını söylemiş. Wickham parasız bir kadınla evlenmez. Durumu buna elvermez. Böyleyken Lydia onu nasıl bağlayabilir? Gençliğinden, canlılığından, neşesinden başka nesi var ki öyle bir erkek onun gönlü için paralı bir kızla evlenmek olanağından vazgeçsin? Lydia’yla kaçarak mesleğini tehlikeye atmasına gelince, bu konuda hiç bilgim olmadığı için bir fikir yürütemiyorum. Ama ileri sürdüğünüz diğer nokta tartışma götürür. Lydia’nın şerefini koruyacak bir

ürperiyorum.” Elizabeth, “O gece hangimizin daha suçlu olduğumuz konusunda kavga etmeyelim,” dedi. “Eğer dikkatli bakarsak, ikimizde de suç vardı. Ama o günden bu yana ikimiz de daha olgun ve düşünceli olmasını öğrendik gibi geliyor bana.” “Doğrusu ben kendi kendimi böylesine kolaylıkla hoş göremiyorum. O gece neler dediğimi, nasıl davrandığımı, konuşma tarzımı, tutumumu düşündükçe aylar var ki acı içinde kıvranıyorum. Hele senin bana söylediklerin hiç kulağımdan gitmiyor. Sözlerinle bana nasıl

Jane’in ona yakınlık duymadığı yolundaki inancımda yanılmış olduğumu da söyledim. Onun ablana karşı olan aşkının hiç küllenmemiş olduğunu görmek kolaydı. Böylece, bir araya gelip mutlu olacaklarını sezmekte güçlük çekmedim.” Elizabeth onun arkadaşını ne denli kolaylıkla yönetebildiğini düşünerek gülümsemekten kendini alamadı. “Ablamın onu sevdiğini söylediğin zaman kendi inancını mı ortaya vuruyordun, yoksa benim sözlerime mi dayanıyordun?” “Kendi inancımdı. Sizin eve yaptığımız iki ziyaret

benden, bunlarla ilgili bir hesap vermemi bekliyorsunuz. Gene de durumumun, sizin çizdiğiniz gibi olduğunu kabul edelim. Şunu unutmayın ki Bayan Bennet, Bingley’nin gidişini geri bırakmasını dileyen dost bunu yalnızca dilemekle kalmış; isteğinin yerinde olduğuyla ilgili herhangi bir gerekçe ileri sürmemiş, bir neden göstermemiştir.” “Demek bir dostun dileğine kolayca ve çabucak boyun eğmek sizce erdem değildir?” “Yapılacak işin doğruluğuna inanmaksızın boyun eğmek iki tarafın aklını da

küçük oğlu olarak, parasızlığa, birçok zevklerimden vazgeçmeye kendimi alıştırmam gerekiyor.”3 “Bana kalırsa bir kontun küçük oğlu parasızlığın da, başkalarına bağımlı olmanın da gerçek anlamını dünyada bilemez. Ciddi söylüyorum, siz ne zaman parasızlık çektiniz kuzum, zevklerinizden ne zaman vazgeçtiniz? Ne zaman parasızlık yüzünden dilediğiniz bir geziden geri kaldınız ya da canınızın çektiği bir şeyi alamadınız?” “Bunlar ölçüye göre değişen sorular. Bu çeşit yoksulluk çektiğimi belki

Download sample

Download